Logo Peter Poort Transport

Peter Poort Transport B.V.

Voorwaarden

Voorwaarden met betrekking tot de transportopdrachten van Peter Poort Transport BV.

Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden zijn van toepassing:

De Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC 2002), gedeponeerd door de Stichting Vervoersadres ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam,In geval van grensoverschrijdend vervoer in aanvulling op het CMR Verdrag van toepassing. De zeecontainervoorwaarden, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam op 1 mei 2005, aktenummer 46/2005